41 دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه های مهندسی جهان

به گزارش وبلاگ اندورید، رتبه بندی موضوعی تایمز 2022 در موضوعات علوم کامیپوتر و علوم مهندسی منتشر شد و 41 دانشگاه ایرانی در میان بیش از یک هزار و 100 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند.

41 دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه های مهندسی جهان

به گزارش مهر، رتبه بندی موضوعی تایمز 2022 در دو موضوع علوم مهندسی و علوم کامپیوتر منتشر شد.

رتبه بندی دانشگاه های جهان 2022 بر اساس موضوع: مهندسی از همان شاخص های عملکردی معتبر و دقیق مانند رتبه بندی های دانشگاه تایمز 2022 استفاده می نماید، اما این روش مجدداً متناسب با زمینه های فردی تنظیم شده است.

این رتبه بندی دانشگاه های پیشرو در رشته های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی دسته بندی می نماید.

جدول سال جاری شامل 1188 دانشگاه است. سال گذشته این تعداد 1098 دانشگاه بود.

ایالات متحده آمریکا دارای بهترین دانشگاه ها در چهار رشته مهندسی است. دانشگاه ملی سنگاپور برای اولین بار از سال 2019 پس از صعود دو پله ای به رتبه دهم در بین 10 دانشگاه برتر قرار گرفته و این در حالی که است که دانشگاه پکن چین با سه رتبه سقوط به رتبه دوازدهم رسیده است.

موسسه Institut Polytechnique de Paris از فرانسه با رتبه 101-125 برای اولین بار به این رتبه بندی وارد شده است.

جدول 10 دانشگاه برتر جهان در علوم مهندسی بر اساس نظام رتبه بندی تایمز 2022

رتبهدانشگاهکشور
1دانشگاه هارواردآمریکا
2دانشگاه استانفوردآمریکا
3دانشگاه برکلی کالیفرنیاآمریکا
4انستیتو فناوری ماساچوست (MIT)آمریکا
5دانشگاه کمبریجانگلستان
6دانشگاه آکسفوردانگلستان
7دانشگاه پرینستونآمریکا
8انستیتو فناوری کالیفرنیاآمریکا
9انستیتو فناوری زوریخ (ETH)سوئیس
10دانشگاه ملی سنگاپورسنگاپور

جدول رتبه جهانی 41 دانشگاه ایرانی در علوم مهندسی (5 رشته مهندسی)

ردیفدانشگاهرتبه در علوم مهندسیرتبه در مهندسی عمومیرتبه در مهندسی برق و الکترونیکرتبه در مهندسی مکانیک و هوافضارتبه در مهندسی عمرانرتبه در مهندسی شیمی
1دانشگاه صنعتی شریف201-250201-250201-250201-250201-250201-250
2دانشگاه تبریز201-250201-250201-250201-250201-250201-250
3دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل251-300251-300251-300251-300251-300251-300
4دانشگاه کاشان251-300251-300251-300251-300251-300251-300
5دانشگاه مراغه301-400--301-400301-400301-400
6دانشگاه صنعتی امیرکبیر301-400301-400301-400301-400301-400301-400
7دانشگاه علم و صنعت ایران301-400301-400301-400301-400301-400301-400
8دانشگاه آزاد واحد نجف آباد301-400301-400301-400301-400301-400301-400
9دانشگاه محقق اردبیلی301-400301-400301-400301-400301-400301-400
10دانشگاه تهران301-400301-400301-400301-400301-400301-400
11دانشگاه گیلان401-500401-500401-500401-500401-500401-500
12دانشگاه لرستان401-500401-500401-500401-500401-500401-500
13دانشگاه شهیدچمران اهواز401-500401-500401-500401-500401-500401-500
14دانشگاه شهرکرد401-500401-500401-500401-500401-500-
15دانشگاه یاسوج401-500401-500401-500401-500401-500401-500
16دانشگاه صنعتی اصفهان501-600-501-600501-600501-600501-600
17دانشگاه کردستان501-600501-600501-600501-600501-600501-600
18دانشگاه صنعتی سهند501-600501-600501-600501-600501-600501-600
19دانشگاه صنعتی شیراز501-600501-600501-600501-600501-600501-600
20دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان601-800601-800601-800601-800601-800601-800
21دانشگاه فردوسی مشهد601-800601-800601-800601-800601-800601-800
22دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی601-800601-800601-800601-800601-800601-800
23دانشگاه مازندران601-800601-800601-800601-800601-800601-800
24دانشگاه رازی کرمانشاه601-800-601-800601-800601-800601-800
25دانشگاه سمنان601-800601-800601-800601-800601-800601-800
26دانشگاه شهید بهشتی601-800-601-800601-800601-800601-800
27دانشگاه صنعتی شاهرود601-800601-800601-800601-800601-800601-800
28دانشگاه شیراز601-800601-800601-800601-800601-800601-800
29دانشگاه ارومیه601-800601-800601-800601-800601-800601-800
30دانشگاه خلیج فارس801-1000-801-1000801-1000801-1000801-1000
31دانشگاه الزهرا801-1000-801-1000801-1000801-1000-
32دانشگاه اراک801-1000801-1000801-1000801-1000801-1000801-1000
33دانشگاه بوعلی سینا همدان801-1000801-1000801-1000801-1000801-1000801-1000
34دانشگاه حکیم سبزواری801-1000801-1000801-1000801-1000801-1000801-1000
35دانشگاه خوارزمی801-1000-801-1000801-1000801-1000-
36دانشگاه شهید باهنر کرمان801-1000801-1000801-1000801-1000801-1000801-1000
37دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی801-1000801-1000-801-1000801-1000801-1000
38دانشگاه یزد801-1000-801-1000801-1000801-1000801-1000
39دانشگاه بیرجند1001+-1001+1001+1001+-
40دانشگاه شاهد1001+-1001+-1001+-
41دانشگاه سیستان و بلوچستان1001+1001+1001+1001+1001+1001+

رتبه بندی دانشگاه های جهان تایمز در موضوع علوم کامپیوتر

رتبه بندی دانشگاه های جهان 2022 بر اساس موضوع: علوم کامپیوتر از همان شاخص های عملکردی قابل اعتماد و دقیق مانند رتبه بندی جهانی تایمز در سال 2022 استفاده می نماید، اما این روش مجدداً متناسب با این رشته تنظیم شده است.

سال جاری 891 دانشگاه مورد آنالیز قرار گرفته است. این تعداد سال گذشته 827 دانشگاه بود.

دانشگاه آکسفورد برای چهارمین سال پیاپی در صدر جدول واقع شده است و دانشگاه پرینستون پس از صعود در رتبه بندی به جمع 10 دانشگاه برتر پیوسته است.

دانشگاه پلی تکنیک پاریس از فرانسه با رتبه 48، دانشگاه Paris-Saclay از فرانسه با رتبه 76 و دانشگاه ملی Yang Ming Chiao Tung از تایوان با رتبه مشترک 88 در اولین سال خود حضور خود در میان 100 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند.

جدول 10 دانشگاه برتر جهان در علوم کامپیوتر بر اساس نظام رتبه بندی تایمز 2022

رتبهدانشگاهکشور
1دانشگاه آکسفوردانگلستان
2دانشگاه استانفوردآمریکا
3انستیتو فناوری ماساچوست (MIT)آمریکا
=4دانشگاه کمبریجانگلستان
=4انستیتو فناوری زوریخ (ETH)سوئیس
6دانشگاه کارنگی ملونآمریکا
7دانشگاه هارواردآمریکا
=8دانشگاه برکلی کالیفرنیاآمریکا
=8دانشگاه ملی سنگاپورسنگاپور
10دانشگاه پرینستونآمریکا

جدول 12 دانشگاه ایرانی در علوم کامپیوتر بر اساس نظام رتبه بندی تایمز 2022

ردیفرتبه جهانینام دانشگاه
1201-250دانشگاه صنعتی شریف
2301-400دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3301-400دانشگاه تهران
4401-500دانشگاه صنعتی اصفهان
5501-600دانشگاه علم و صنعت ایران
6501-600دانشگاه شیراز
7501-600دانشگاه تبریز
8601-800دانشگاه فردوسی مشهد
9601-800دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
10601-800دانشگاه شهید باهنر کرمان
11601-800دانشگاه شهیدبهشتی
12601-800دانشگاه یزد

معیار ها کلی و شاخص های رتبه بندی بین المللی تایمز

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است. این رتبه بندی از 13 شاخص در قالب 5 معیار کلی آموزش با وزن 30 درصد، پژوهش با وزن 30 درصد، استنادات با وزن 30 درصد، وجهه بین المللی با وزن 7.5 درصد و ارتباط با صنعت با وزن 2.5 درصد بهره گرفته است.

معیار آموزش وزن کلی 30 درصد. شاخص ها: آنالیز معروفیت آموزش 15 درصد. نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی 6 درصد. نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی 4.5 درصد. نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده به وسیله مؤسسه 2.25 درصد. عایدی مؤسسه نسبت به تعداد اعضای هیأت علمی 2.25 درصد.

معیار پژوهش وزن کلی 30 درصد. شاخص ها: آنالیز معروفیت پژوهش 18 درصد. عایدی پژوهش 6 درصد. تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی 6 درصد.

معیار استنادات وزن کلی 30 درصد. شاخص: تأثیر - میانگین تعداد استناد ها به ازای مقالات منتشر شده 30 درصد.

معیار عایدی صنعتی وزن کلی 2.5 درصد. شاخص: عایدی پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی) 2.5 درصد.

معیار وجهه بین المللی وزن کلی 7.5 درصد. نسبت اعضای هیأت علمی بین المللی به بومی 2.5 درصد. نسبت دانشجویان بین المللی به بومی 2.5 درصد. سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین المللی 2.5 درصد.

محاسبات رتبه بندی تایمز به وسیله شرکت خدمات حرفه ای پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC) اجرا شده است. محاسبات شاخص ها و نمرات به وسیله 3 منبع اطلاعاتی اجرا شده است که این منابع عبارت هستند از:

1. داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری می شوند

2. داده های حاصل از نظرسنجی معروفیت به وسیله متخصصین آموزش عالی

3. اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس

منبع: فرارو

به "41 دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه های مهندسی جهان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "41 دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه های مهندسی جهان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید