خبرنگاران دهنوی: نرخ بالای سود بانکی سمی برای بازار سرمایه و پول است

به گزارش وبلاگ اندورید، تهران - خبرنگاران - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نرخ سود بانکی باید به نحوی تنظیم گردد که بازار سرمایه و پول در کنار یکدیگر بتوانند فرایند مناسبی داشته باشند و در این میان نرخ سود بالا سمی برای هر دو بازار خواهد بود.

خبرنگاران دهنوی: نرخ بالای سود بانکی سمی برای بازار سرمایه و پول است

به گزارس آدینه شب وبلاگ اندورید، محمدعلی دهقان دهنوی در نشست مجازی کلاب هاوس با بیان اینکه برای توسعه بیشتر بورس پتانسیل های خوبی در درون خود بازار وجود دارد، اضافه کرد: باید این بحث را پرسید که بازار سرمایه چگونه می تواند توسعه پیدا کند؟ در این زمینه باید به رویکرد جدیدی که از سازمان دنبال می شود اشاره کنم.

وی با بیان اینکه نیروهای بسیار زیادی را در دل بازار داریم که می تواند نقش اصلی را در توسعه بازار ایفا نمایند، گفت: پتانسیل صندوق ها و برداشتن مانع انتشار اوراق توسط سرمایه گذاری و هلدینگ ها به معنای استفاده از ابزار بدهی برای نقش آفرینی بیشتر در بازار سهام است.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه به دنبال نهادهای دیگری هم هستیم که این نقش را ایفا نمایند، اعلام نمود: استفاده از ابزار ریپو و بازخرید از دیگر ابزاری هایی است که قصد استفاده از آن را داریم و از این طریق شرکت ها می توانند از مازاد منابع خود بهترین استفاده را بنمایند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید نمود: نتیجه چنین اقداماتی این خواهد بود که بازار سرمایه نه تنها نقش خود را در اقتصاد گسترش دهد بلکه در دل خود نیروی های قوی داشته باشد که بتوانند جهت توسعه بازار را گسترش دهند.

قیمت گذاری برای اقتصاد و صنایع سم است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهی برای حل مشکل نرخ گذاری وجود دارد؟ گفت: فضای فراوری در کشور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری ها از توجیه پذیری کافی برخوردار باشند.

دهقان دهنوی با بیان اینکه کسی حق ندارد تا با قیمت گذاری، توجیه پذیری سرمایه گذاری را از بین ببرد، تاکید نمود: زمانی که یک سرمایه گذار، قیمتی را بر روی محصول خود معین می نماید که از قیمت مواد اولیه هم پایین تر است بدین معناست که سرمایه گذاری جدید در آن صنعت بی فایده است، در این صورت چه دلیلی دارد که سهامدار سرمایه خود را در آن کارخانه نگه دارد؛ بنابراین این موضوع ضربه به بازار سرمایه است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نمود: در واقع این اتفاق ضربه به بازاری است که نقش اساسی را در اقتصاد کشور ایفا می نماید و کانال جدیدی برای تامین مالی اقتصاد، فراوری و سرمایه گذاری است.

به گفته وی، این موضوع به هیچ عنوان با شعار سال، برنامه و اهداف کشور مطابقت ندارد.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه به طور حتم این موضوع در بازار سرمایه در اولویت فعالیت سازمان بورس که وظیفه اش دفاع از حقوق سهامدار است قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: برای دفاع از حقوق سهامدار استقلال سهامدار را فدای این موضوع نخواهیم کرد.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه قیمت گذاری با مسایل شرعی و قانونی همخوانی ندارد، اعلام نمود: قیمت گذاری برای اقتصاد و صنایع سم است و نیز حقوق سهامداران را ضایع می نماید.

مسئولیت پذیری دولت در قبال بازار سرمایه

وی با بیان اینکه انتظار ما از دولت مسئولیت پذیری در قبال بازار سرمایه است، اضافه کرد: یاری سال گذشته دولت به بازار سرمایه بی نظیر بود و بازار سرمایه کشور از درگیری با یک تورم سنگین نجات پیدا کرد.

دهقان دهنوی اضافه کرد: مصوبه یاری صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت دارای اثری مثبت در بازار بود اما زمانی که صحبت های مطرح شده به مرحله اجرا نرسید بیش از آنچه که اثر مثبت داشته باشد با اثر منفی همراه شد.

نرخ بالای سود بانکی سمی برای بازار سرمایه و بازار پول

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی از جمله عواملی است که می تواند زمینه تنظیم جریان نقدینگی را بین بازارهای مالی کشور فراهم کند، گفت: این نرخ باید به نحوی تنظیم شود که بازار سرمایه و بازار پول در کنار یکدیگر بتوانند فرایند مناسبی داشته باشند و در این میان نرخ سود بالا برای هر دو بازار سم است.

وی با اشاره به اینکه نتیجه افزایش نرخ سود بانکی ضمن افزایش هزینه مالی بانک ها منجر به ایجاد مشکل در ساختار بانکها خواهد شد، گفت:

نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 18 درصد است، که علاوه بر بانک های دولتی، بازار سرمایه و بانک های خصوصی موظف به رعایت نرخ سود هستند.

سهم بالای دولت در حجم تامین مالی از بازار سرمایه

دهقان دهنوی با بیان اینکه سهم دولت در حجم تامین مالی از بازار سرمایه زیاد است و باید ضمن در نظر دریافت اجزای این ارقام آن را با سال های گذشته مورد مقایسه قرار داد، تاکید نمود: در بحث انتشار اوراق میزان تامین مالی به 36 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال گذشته حدود چهار برابر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در بحث افزایش سرمایه حدود 240 هزار میلیارد تومان افزایش تامین مالی سرمایه صورت گرفت و بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی بوده است.

دهقان دهنوی اعلام نمود: رسالت بازار سرمایه، تشکیل سرمایه در کشور است و باید بازار اولیه را تقویت کرد زیرا منافع آن به بازار سرمایه باز می شود.

مسائل بازارگردانی باید برطرف شود

وی به بازارگردانی در بازار سرمایه اشاره نمود و اضافه کرد: بازارگردانی از جمله مسایلی است که سال گذشته به دلیل وجود فضای خاص بازار در آن سال مورد توجه نهاده شد و باید بعضی از مسائل موجود در آن برطرف شود.

به گفته دهقان دهنوی، بیش از 500 صندوق بازارگردانی در بازار وجود دارد که که می توانند برای آینده بازار سرمایه مفید باشند.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه در مقاطعی از از زمان از حقوقی های بازار و بانک ها در خواست یاری جهت تقویت بخش تقاضا را داشتیم، گفت: برنامه های پیش رو برای بهبود شرایط بازار وابسته به تاثیرپذیری از شرایط اقتصاد کلان است؛ بنابراین جریان های اقتصاد کلان مانند تورم و انتظارات فعالان مالی نسبت به آینده اقتصاد تاثیر قابل توجهی را از خود در بازار بر جای خواهند گذاشت.

محدودیت های ارائه تسهیلات برای خرید سهام باید برطرف شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به محدودیت های موجود در زمینه ارائه تسهیلات برای خرید سهام اشاره نمود و گفت: اکنون محدودیت زیادی در سیستم بانکی با این عنوان وجود دارد که تسهیلات نباید برای خرید سهام داده شود.

وی گفت: این موضوع را باید در بین سیاستگذار و قانونگذار روشن کنیم که ارائه تسهیلات برای خرید سهام اثر قابل توجهی را بر روی تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور دارند؛ بنابراین باید این مانع به طور کلی برداشته شود.

دهقان دهنوی اعلام نمود: در کنار این موضوع باید راه را برای مردم و سهامداران عادی، فعالان حقیقی و حقوقی که به دنبال استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام هستند، باز کنیم.

سهامداران توجهی به شایعات نداشته باشند

رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه بازار سرمایه رفتارهای بیش واکنشی زیادی دارد، گفت: سهام حاضر در بازار به راحتی قابل خرید و فروش هستند و در صورتی که بازار نقدشوندگی خوبی برخوردار باشد به راحتی دارایی تبدیل به پول نقد و پول نقد تبدیل به دارایی خواهد شد؛ در حالی که در سایر بازارها این موضوع با چنین سرعتی قابل تحقق نیست.

وی به واکنش بازار سهام نسبت به انتشار بعضی از شایعات گفت: سهامداران نباید نسبت به اخبار و تحولات حساسیت زیادی داشته باشند؛ در این صورت می توان شاهد کاهش نگرانی سهامداران از ایجاد نوسان ها در بازار باشیم.

وی به محدودیت های ایجاد شده برای فروش سهام عدالت اشاره نمود و اضافه کرد: از چند ماه گذشته سامانه فروش سهام عدالت بسته شده است و تا زمان ایجاد ظرفیت های لازم امکان فروش فراهم نمی شود.

دهقان دهنوی با بیان اینکه اقداماتی برای ایجاد بعضی از صندوق ها صورت گرفته است تا سهام عدالت افرادی که به دنبال فروش هستند در آن قرار گیرد، تاکید نمود: سهام عدالت باید بعنوان یک ثروت برای مردم شکل بگیرد و امیدواریم ثروت مردم در قالب سهام حفظ شود.

کدهای مسدود شده فقط برای دادن یک اخطار است

وی به کدهای مسدود شده در بازار اشاره نمود و گفت: کد افراد نباید برای مدت طولانی بسته بماند، اکنون بعضی از افراد کدهایشان بسته شده است در حالی که تخلف اثبات شده ندارند، بنابراین هیچ دلیلی بر بسته شدن کد این افراد وجود ندارد.

دهقان دهنوی اعلام نمود: این موضوع را آنالیز می کنم و در صورتی که دسترسی این افراد به دلیل ظن بر دستکاری بسته شده باشد، باز خواهیم کرد، بسته شدن کد فقط برای دادن یک اخطار است و باید بلافاصله مشکل ایجاد شده برطرف شود.

جهت برداشتن محدودیت دامنه نوسان هموار خواهد شد

دهقان دهنوی با اشاره به معین بودن جهت برداشتن محدودیت دامنه نوسان در شورای عالی بورس گفت: به صورت تدریجی دامنه نوسان را به سمت متقارن پیش می بریم و در صورت فراهم بودن شرایط اقدام به افزایش دامنه نوسان خواهیم کرد.

ممنوعیت فعالیت در بازار رمز ارزها

رییس سازمان بورس اعلام نمود: بازار رمز ارزها از جمله بازارهایی هستند که با ریسک بالایی برای سرمایه گذاری همراه خواهند بود، افرادی وارد این بازار می شوند که قادر به پذیرش ریسک بالا هستند اما بر اساس قانون فعالیت در بازار رمز ارز در کشور ممنوع است.

منبع: ایرنا

به "خبرنگاران دهنوی: نرخ بالای سود بانکی سمی برای بازار سرمایه و پول است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران دهنوی: نرخ بالای سود بانکی سمی برای بازار سرمایه و پول است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید