مشخص مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی با موافقت وکلای ملت

به گزارش وبلاگ اندورید، مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مقرر کرد که مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی، پنج سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

مشخص مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی با موافقت وکلای ملت

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ اندورید، کنندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 21 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب رساندند.

براساس ماده 91 این طرح، در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (90) این قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست های مربوط به آن را برای عموم منتشر می نماید. متقاضی می تواند به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست های مربوط به آن تا دوازده ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه هایی که به هر علت رد شده اند را نیز برای عموم منتشر نماید.

مطابق با ماده 92 این طرح، پس از انتشار عمومی اظهارنامه طبق ماده (91) این قانون، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوست های آن اعتراض داشته باشد، می تواند با رعایت مواد (29) تا (31) این قانون، ظرف مدت دوماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض های واصله را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به کمیسیون موضوع ماده (23) این قانون ارجاع می دهد.

براساس ماده 93، مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی، پنج سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده گواهینامه طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنج ساله متوالی درخواست نماید.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه طرح صنعتی برساند.

در ماده 94 طرح حمایت از مالکیت صنعتی آمده است که حقوق انحصاری ناشی از بهره برداری از طرح صنعتی به توضیح زیر می باشد:

1- ساخت

2- فروش

3- واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی

تبصره- مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجارتی انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عرفاً نقض حقوق مالک در آینده را فراهم آورد، در مرجع صالح قضائی اقامه دعوا نماید.

براساس ماده 95 این طرح، مفاد مواد (2)، (3)، (5) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، (13)، (21) تا (25)، (32)، (33)، (35)، (36)، (38)، (54) تا (70)، (72) تا (74) این قانون، حسب مورد درخصوص طرح های صنعتی نیز مجری است.

تبصره- حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون درمورد طرح های صنعتی، شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

در ماده 96 این طرح تعریف بعضی واژگان آمده که به توضیح زیر است:

1- علامت تجارتی: هر نشان قابل رؤیتی است که کالا ها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می سازد.

2- علامت جمعی: هر نشان قابل رؤیتی است که برای تمایز محصولات یا خدمات گروهی از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار می رود و تحت نظارت مالک علامت جمعی ثبت شده به وسیله اعضاء استفاده می شود. مالک علامت جمعی می تواند صنف، تعاونی، اتحادیه و مانند آن باشد.

3- علامت تأییدی: هر نشانه ای است که برای تأیید کیفیت یا ویژگی محصولات یا خدمات یا شیوه فراوری کالا یا اجرای خدمات به کار می رود و هر شخصی که تأییدیه دارنده علامت یا کننده وی را به دست آورد، می تواند از آن علامت برای کالا ها یا خدمات خود استفاده کند.

4- نام تجارتی: هر نام یا عنوانی که معرّف و تعیین کننده شخص حقیقی یا حقوقی عرضه کننده کالا یا خدمت می باشد.

تبصره- تمام مواد مربوط به علامت تجارتی مقرر در این قانون، در خصوص علامت جمعی و علامت تأییدی نیز مجری است، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد.

براساس ماده 97 طرح مذکور، موارد زیر به عنوان علامت تجارتی قابل ثبت نیست:

1- علامتی که کالا ها یا خدمات یک شخص را از کالا ها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.

2- علامتی که مفاد آن یا بهره برداری از آن، خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی شود.

3-علامتی که موجب گمراهی عموم، به ویژه در خصوص مبدأ جغرافیایی کالا ها یا خدمات یا خصوصیات آن ها از قبیل نوع، کیفیت، کمیت و قیمت شود.

4- علامتی که عین علامت یا نام تجارتی باشد که قبلاً برای همان کالا ها یا خدمات در ایران معروف شده است.

5- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتی باشد که قبلاً برای همان کالا ها یا خدمات یا برای کالا ها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

6- علامتی که شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتی باشد که قبلاً برای همان کالا ها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

7- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجارتی باشد که قبلاً برای کالا ها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی شود یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

8- علامتی که عین یا شبیه نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بین الدّولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط، اجازه ثبت آن را صادر نموده باشد.

9- علامتی که عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.

10- علامتی که عین یا شبیه علائمی باشد که سازمان ها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالا ها و خدمات صادر می کنند.

11- علامتی که عین طرح صنعتی ثبت شده دیگری برای همان کالا ها یا خدمات باشد.

تبصره- منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (6) مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن برعهده مرجع ثبت است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "مشخص مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی با موافقت وکلای ملت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مشخص مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی با موافقت وکلای ملت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید